Välkommen till Busta!

Tillsammans är vi starka

Den här ungdomssidan är för dig som har varit utsatt för sexuella övergrepp eller helt enkelt vill få mer information om hur man skyddar sig från vuxna som söker kontakt med barn i sexuellt syfte. Eller du kanske har en kompis som berättat om att ha blivit utsatt och inte vet hur du ska hantera situationen?
Många barn och ungdomar som mår dåligt på grund av ett sexuellt övergrepp vet inte vart de kan vända sig för att få stöd idag. Många känner sig ensamma i sin situation då de inte har vågat berätta för någon eller så har man berättat men ingen har lyssnat eller tagit det man sagt på allvar. Det är tyvärr vanligt.

Därför finns Bustas verksamhet

Jag har rätt att säga nej!

Busta ungdomsverksamhet är till för alla barn & ungdomar som blivit utsatta för sexuella kränkningar, blivit utsatta för sexuella övergrepp eller känner någon som blivit utsatt. Busta har en jourlinje dit man kan ringa om man mår dåligt och vill prata med en trygg vuxen. Busta är också en mötesplats för barn och ungdomar som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med sexuella kränkningar och övergrepp. Till Busta kan du komma och träffa andra med liknande erfarenheter och på Busta får du hjälp i din situation och hur du tar dig vidare.
Busta står inte under de sociala myndigheterna och är inte en kommunal instans. Busta är en ungdomsförening där alla har erfarenhet av övergreppsproblematiken och vi arbetar med både mindre barn, ungdomar och unga vuxna. Vi har givetvis tystnadsplikt så du kan vara anonym om du vill.

Busta Hjälplinje: 020-356 356


Vår uppgift är också att informera unga om sexuella övergrepp och sexuella kränkningar i förebyggande syfte men också att ge stöd till utsatta unga vid anmälan hos polis eller om man behöver stöd vid exempelvis rättegång. 
Man kan ringa anonymt till Busta Hjälplinje och prata om det som känns jobbigt.

Busta är till för både tjejer och killar. Välkommen tills oss!

Jourlinjen är öppen

mån-fre 12.00–16.00

Andra dagar & tider har vi telefonsvarare som du kan prata in meddelande på.

Till jourlinjen kan du som är ung tryggt ringa och prata om det som känns svårt. Det är gratis och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt.

Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Vi har även tystnadsplikt.

Du kan även besöka oss på Brännkyrkagatan 43 i Stockholm för vidare hjälp i din situation.